Digitaal panel Zuidoost

Digitaal Panel Zuidoost: geef uw mening vanuit uw luie stoel!

Stadsdeel Zuidoost en OIS werken samen aan een digitaal internetpanel. Alle inwoners van Zuidoost, maar ook mensen die er werken, studeren of Zuidoost vaak bezoeken kunnen lid worden van het digitale internetpanel Zuidoost.

 

Waarom een internetpanel?

Via het internetpanel wil het stadsdeel de bewoners, maar ook mensen die er werken, studeren en andere geïnteresseerden vragen naar hun mening over zaken die spelen in het stadsdeel. Het internetpanel is snelle manier om uw mening te geven over Zuidoost. Stadsdeel Zuidoost nodigt alle geïnteresseerden uit om lid te worden.

 

Lid worden?

Om lid te worden kunt u op de link "Lid worden Digitaal Panel Zuidoost" aan de rechterkant van deze pagina klikken. Hier kunt u een vragenlijst openen met een aantal vragen over uw persoonlijke situatie. Hierin wordt onder andere gevraagd naar uw adres en postcode. Deze vragen zijn nodig om mogelijke verschillen tussen groepen panelleden te kunnen bepalen. Uiteraard gaat OIS vertrouwelijk met deze gegevens om. Uw gegevens worden bewaard door OIS en niet aan stadsdeel Zuidoost of andere partijen doorgegeven. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, bent u lid van het internetpanel. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw lidmaatschap.

 

Welke onderwerpen?

Als u lid wordt van het panel wordt u zo nu en dan gevraagd om uw mening te geven over verschillende onderwerpen die met Zuidoost te maken hebben. De eerste enquêtes gingen over wonen en groen, Andere gingen over verschillende onderwerpen zoals fietsen in Zuidoost, recreatie en woningbouwlocaties. Het invullen van de vragenlijsten zal iedere keer maximaal 10 minuten in beslag nemen.

 

Wat gebeurt er met de resultaten?

Na afloop van iedere enquête zullen de resultaten via de website www.onderzoekenstatistiek.nl/zuidoost/ bekend worden gemaakt. Wij laten door middel van een e-mail aan u weten wanneer de resultaten gepubliceerd zijn. De resultaten van de onderzoeken geven het stadsdeel inzicht in wat de bewoners en andere betrokkenen vinden van onderwerpen  die te maken hebben met Zuidoost. Waarbij voor alle duidelijkheid moet worden opgemerkt dat de enquêtes geen referenda zijn

 

Namens stadsdeel Zuidoost en OIS alvast hartelijk dank voor uw deelname

 

 

 

Internet Panel